Erik Högberg

Högbergarna

Erik Högberg


Erik Herman Högberg föddes den 23 mars 1902 i Gävle (på dagen 11 år senare än Emanuel). Erik var yngste barnet av åtta till Erik Wilhelm och Maria. Erik blev föräldralös tidigt, modern Maria dog på juldagen 1913 och ett år senare, på annandag jul 1914 dog fadern, Erik Wilhelm. Efter avslutad skolgång i Borgarskolan i Gävle praktiserade Erik i skeppsmäkleribranschen och efter en kort utlandspraktik anställdes han i Andersson & Lundquist i Gävle. I slutet på 1920-talet flyttade Erik till Stockholm och 1934 tillträdde han som VD för Rederi AB Fredrika, ett bolag som han blev troget till det avvecklades 1972.


1941 gifte sig Erik med Greta Larsson, som arbetade som sekreterare på Fredrika. De bosatte sig som nygifta på Värtavägen 15 för att 1947 flytta till Valhallavägen 120 och 1974 till Gumshornsgatan 5 där dom bodde kvar så länge de levde. 1943 köpte Erik och Greta ett lantställe på Älgö i Stockholms skärgård som avyttrades 1988. Erik och Greta fick tre söner och sex barnbarn vilka alla låg honom varmt om hjärtat. Några andra personer som stod Erik nära var ”barnen i Gävle”, det vill säga brodern Oscars barn som Erik blev förmyndare för när Oscar gick bort 1939.


Erik gick bort den 28 februari 1993, jordfästes i Gustav Adolfs kyrkan i Stockholm och begravdes på Galärkyrkogården på Djurgården där även Greta är begravd.


Foton

Copyright © All Rights Reserved