Högbergsstipendiet

Högbergarna

Högbergsstipendiet


1994 beslöt styrelsen i Skeppsredare Emanuel Högbergs 80-års fond att instifta ett stipendium, Högbergsstipendiet, som ska tilldelas någon som gjort insatser för Skeppsmaln, Kapellet och Högbergsstugan.


Inledningsvis var stipendiet på 5.000 SEK men från och med 2012 är det 10.000 SEK.


Stipendiet har tilldelats följande personer:

2019 - Berth Nilsson

2018 - Sten-Åke Sohlin

2017 - Lars Strand

2016 - Annika Hägglöf

2015 - Gun Genberg

2014 - Osmo Näslund

2013 - Thomas Österström

2012 - Violet Nilsson

2007-2011 - ingen utdelning

2006 - Anette Bodin

2005 - Sten Bylin och Arne Söderström

2004 - Bertil Öhman

2003 - Linnea Sjöblom

2002 - Sten Bylin

2001 - Elsy Sjöblom

2000 - Ulla Öhman

1999 - Göran Lundberg

1998 - Ola Öhman

1997 - Arne Söderström

1996 - Gunnar Erkner

1995 - Sture Forsberg

1994 - Anna Westman


2019 års stipendiat Berth Nilsson tog emot priset av Johan Högberg med motiveringen "för hans mångåriga insats som bollplank till Högbergsfonderna i ekonomiska frågor, samt att under de senaste åren bringat ordning och reda i Kapellagets ekonomi".

2016 års stipendiat Annika Hägglöf tog emot priset av Johan Högberg med motiveringen "för hennes mångåriga och engagerande uppdrag som ordförande i Fiskevistets museikommitte".

2018 års stipendiat Sten-Åke Sohlin tog emot priset av Johan Högberg med motiveringen "för hans enormt stora engagemang för Fiskevistet i Skeppsmaln och hans stora omsorg om gästerna på campingen och i hamnen".

2015 års stipendiat Gun Genberg. Priset överlämnades av Thomas Östergren med motiveringen "för hennes stora engagemang och ansvar för räkenskaperna i Högbergsstiftelserna under många år, samt även för hennes stora insatser i Grundsunda församling".

2017 års stipendiat Lars Strand, Grundsunda Hembygdsförenings representant i museikommitten, erhöll priset med motiveringen "för hans engagerande arbete med att underhålla och utveckla Fiskevistet och båtmuseet".

2014 års stipendiat Osmo Näslund tog emot priset av Johan Högberg med motiveringen "för hans mångåriga engagerande ledamotskap i styrelsen för fiskaren Erik Wilhelm Högbergs minnesfond och engagemang för Högbergsgården, Grundsunda församling och Skeppsmaln".

Copyright © All Rights Reserved