Fonderna

Högbergarna

Fonderna


Det finns två fonder som har anknytning till Högbergstugan i Skeppsmaln.

Fiskaren Erik Wilhelm Högbergs Minnesfond


Denna fond stiftades av Emanuel  och Erik Högberg i samband med att stugan överlämnades

till Grundsunda Hembygdsförening 1945. Grundplåten var 200 aktier i Stockholms Rederi AB Svea.

Ändamålet är att avkastningen av stiftelsens medel ska användas för vård och underhåll

av, i första hand, stugan och marken runtomkring samt i andra hand av kapellet i Skeppsmaln,

med tillhörande inventarier och det omkringliggande markområdet.


Kyrkoherden i Grundsunda församling ska alltid vara ledamot av styrelsen.

Vidare ska släkten Högberg representeras av Emanuel Högbergs äldste manlige efterkommande

bärande namnet Högberg.

Kyrkofullmäktige i Grundsunda församling ska utse ytterligare tre ledamöter, varav en ska

vara medlem i Grundsunda Hembygdsförening.


I styrelsen sitter följande personer:

Kurt Enberg, kyrkoherde i Grundsunda församling, ersättare vakant

Rikard Högberg med Johan Högberg som ersättare

Karl-Gunnar Häggkvist med Carl-Evert Häggblad som ersättare

Bertil Öhman med Anette Bodin som ersättare

Anna-Lena Lindberg med Doris Hamberg som ersättare
Skeppsredare Emanuel Högbergs 80-års fond


Fonden stiftades av Emanuel Högberg 1971 med samma ändamål som Fiskaren Erik Wilhelm Högbergs Minnesfond.

Stiftelsekapitalet var 65.000 kronor.


Styrelsen ska bestå av tre personer jämte tre suppleanter:

En efterkommande till Emanuel Högberg eller dennes bröder Oskar Högberg och Erik Högberg.

Kyrkofullmäktige i Grundsunda församling och Grundsunda Hembygdsförening utser var sin person.


I styrelsen sitter följande personer:

Johan Högberg med Eliane Högberg som ersättare

Kurt Enberg med Barbro Olsson som ersättare

Bertil Edlund med Bertil Öhman som ersättare


Copyright © All Rights Reserved