Högbergsstipendiet

Högbergarna

Högbergsstipendiet

 

1994 beslöt styrelsen i Skeppsredare Emanuel Högbergs 80-års fond att instifta ett stipendium, Högbergsstipendiet, som ska tilldelas någon som gjort insatser för Skeppsmaln, Kapellet och Högbergsstugan.

 

Inledningsvis var stipendiet på 5.000 SEK men från och med 2012 är det 10.000 SEK.

 

Stipendiet har tilldelats följande personer:

1994 - Anna Westman

1995 - Sture Forsberg

1996 - Gunnar Erkner

1997 - Arne Söderström

1998 - Ola Öhman

1999 - Göran Lundberg

2000 - Ulla Öhman

2001 - Elsy Sjöblom

2002 - Sten Bylin

2003 - Linnea Sjöblom

2004 - Bertil Öhman

2005 - Sten Bylin och Arne Söderström

2006 - Anette Bodin

2007-2011 - ingen utdelning

2012 - Violet Nilsson

2013 - Thomas Österström

2014 - Osmo Näslund

2015 - Gun Genberg

2016 - Annika Hägglöf

2017 - Lars Strand

 

Copyright © All Rights Reserved