Historik

Högbergarna

Släkten Högberg i Skeppsmaln

 

 

Gävlefiskarna

 

Gävlefiskarna kom troligen sent på 1500-talet till Ångermanlandskusten. Deras storhetstid började omkring 1600. Ulvö kapell byggdes 1622 och alltfler kapell kom att resas under två århundranden i deras så kallade gävlebohamnar. Det var den rika förekomsten av strömming som lockade dem hit.

 

I maj lastade gävlefiskaren sin haxe för seglatsen norrut. Hela familjen följde med liksom tjänstefolk. Färden kunde ta från tre dagar upp till en dryg vecka.

 

Den ledande gävlefiskarsläkten i Skeppsmaln var Högbergs. När familjen Johan Högberg (1734-1807) med andra delägare i haxen Hoppet en majdag något år i slutet på 1700-talet anlände till Skeppsmaln innebar det början på en fiskarsläkt som skulle verka här ända fram till 1914.

 

Erik Wilhelm Högberg skulle bli Hoppets siste skutskeppare, sista seglatsen från Gävle skedde 1874. Fram till 1900 seglade Erik Wilhelm med familj tillsammans med Erik August Grellson i dennes haxe Anna. Under åren 1900-1914 tog sig Erik Wilhelm med familj med ångbåt från Gävle mot Skeppsmaln.

 

När Erik Wilhelm avled 1914 gick sålunda en epok i graven. Den sista Gävlefiskaren hade somnat in.

 

 

E.W. Högbergs familjegrav i Gävle. Bilden är tagen juli 2015.

Kapellet och Högbergsstugan

 

Kapellet i Skeppsmaln stod färdigt 1804 och en av initiativtagarna till kapellet var ovan nämnde Johan Högberg. I samband med 200-års jubileet skänkte Högbergsfonderna en ljuskrona i mässing till kapellet.

1945 lät bröderna Emanuel och Erik restaurera Högbergsstugan och flytta den från hamnen upp till kapellet där den står än idag. Stugan donerades 1945 till Grundsunda Hembygdsförening. Varje sommar åkte bröderna upp till Skeppsmaln för att närvara vid kyrkhelgen och Högbergsdagen, den dag som idag kallas Skeppsmalendagen. Det bjöds på lunch i Grundbergs sjöbod för alla medföljande gäster och kyrkkaffe på bänkarna utanför kapellet för övriga besökare.

Fiskevistet

 

Planerna på ett kustmuseum i Skeppsmaln började växa fram i slutet av 1980-talet och 2003 kunde Fiskevistet öppnas för att med pompa och ståt invigas officiellt av landshövdingen i juni 2004. Högbergsfonderna har bidragit med dryga 4 miljoner kronor i detta projekt.

Copyright © All Rights Reserved